Rodzice często są dla dzieci autorytetem, ale z czasem ta rola zostaje przypisana innej osobie, która realizuje się w dziedzinie, która naszą pociechę pociąga albo robi coś, co nasze ją fascynuje. Nie zwalnia to jednak rodzica z roli wzoru, którą musi utrzymywać aż do swojej śmierci tak, aby nasze dzieci wiedziały, co to znaczy godnie i właściwie wieść swoje rodzinne i zawodowe życie.

Wzór do naśladowania przy wychowaniu

Rodzic powinien być wzorem, ale nie byle jakim. Tak naprawdę każde zachowanie rodzica dziecko jest w stanie powtórzyć przy wychowaniu swoich dzieci, dlatego na ten aspekt powinniśmy wyjątkowo uważać. Stosowanie kar cielesnych, krzyki czy ciągłe wyrzuty kierowane w stronę dziecka mogą bardzo mocno odbić się na jego psychice i przełożyć się na to, jak będzie traktował w przyszłości swoje pociechy.

Z kolei bycie zbyt wycofanym z życia dziecka może przełożyć się na to samo u niego. Tak naprawdę każda postawa, jaką przyjmiemy podczas wychowania, będzie przez nasze dziecko skopiowana, chyba że wykaże się one bardzo silną wolą i chęcią zmiany.

Związek rodziców kształtuje wyobrażenie o związkach w ogóle

To, co dzieje się między rodzicami, gdy dzieci patrzą, bardzo mocno wpływa na postrzeganie przez nie związków w ogóle. Dlatego rodzice tak często starają się ukryć rozwody czy wszelkiego rodzaju spięcia. Doskonale wyczuwamy, że nasze zachowania pomagają naszym pociechom kształtować swoje wyobrażenia o związku.

Jeśli będziemy pokazywać im, że przemoc czy innego rodzaju dysfunkcyjne zachowania są normą, będą je one przerzucały do swojej dorosłej codzienności. Z kolei jeśli jedno z rodziców będzie stale uległe i nie będzie w stanie się postawić, dziecko może przejąć taką postawę i stać się całkowicie uzależnione od przyszłego partnera.

Rodzic musi nauczyć dobrych manier

Szkoła może starać się, aby dziecko zrozumiało, jak działa społeczeństwo i jak należy zachowywać się w większym gronie, jednak to od rodziców zależy, czy dziecko będzie się do tych zasad stosowało. Jeśli zauważy, że ich rodzice nie mają problemu z zachowywaniem się niewłaściwie, samo też będzie to robić, zwłaszcza jeśli zyska przy tym poklask swoich opiekunów. Z kolei jeśli rodzice od najmłodszych lat dziecka będą przywiązywać sporą wagę do jego zachowania publicznie, może udać im się wpoić pewne zasady, chociaż podstawowe, dobrych manier.

Czasami tylko poprzez obserwację dziecko jest w stanie je przyswoić i wprowadzić w życie.